PZSP w Olszance,    49 - 332 Olszanka 94,     woj. opolskie,     tel. (77)4129717,     e-mail: zs_olszanka@wodip.opole.pl,    fax (77)4129602

 Strona główna PZSP

Szkoła Podstawowa

 Aktualności

 Historia szkoły

 Lokalizacja

 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Nauczyciele

 Dokumentacja

 Absolwenci

 Uczniowie

 40-lecie szkoły

 Archiwum

Informacje

 Kalendarz

 Rozkład jazdy autob.

 Podręczniki

 Wyprawka szkolna

 Zajęcia dodatkowe

 Plan lekcji

 Kółka w szkole

 LOP

 PCK

 Sport

 Tenis stołowy

Sukcesy

 Sport

 Sztuka

 Inne

Wydarzenia

 Rozpoczęcie roku szk.

 Imprezy środowiskowe

 Pasowanie

 DEN

 Dzień Niepodległości

 Andrzejki

 Mikołajki

 Jasełka

 Wigilia

 Spotkanie ze sztuką
 Dzień Babci i Dziadka

 Bal  karnawałowy
 Ferie zimowe

 Golcowie z wizytą

 Walentynki

 Pierwszy Dzień Wiosny

 Pamiętamy o Papieżu

 Święto Patrona

 Dzień Bibliotekarza
 "TOBIE POLSKO"
 Dzień Kobiet
 Dzień Ziemi
 Konstytucja 3 Maja
 Dzień Matki

 Wycieczki

 Komers

 ORLIK 2012

 Inne wydarzenia

 Zakończenie roku

 

 
rok szkolny 2012/2013

nowy plan - pobierz

obowiązuje od 25 lutego 2013 roku

poniżej nieaktualny plan zajęć

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa I

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 j. angielski ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
850 - 935 w.fiz ed. wcz. w.fiz ed.wcz. w.fiz
945 - 1030 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed.wcz. religia
1040 - 1125 ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j. angielski ed.wcz.
1140 - 1225   projekt religia   ed.wcz.
1240 - 1325     projekt logopeda    
1330 - 1415          

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa II

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 w.fiz ed. wcz w.fiz w.fiz. ed. wcz.
850 - 935 j. angielski ed.wcz. ed. wcz. ed.wcz. ed. wcz.
945 - 1030 ed. wcz. ed.wcz. religia j.angielski ed.wcz.
1040 - 1125 ed. wcz. ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz.
1140 - 1225 religia projekt ed.wcz.    
1240 - 1325     projekt

logopeda

   
1330 - 1415          

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa III

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 w.fiz ed.wcz. w.fiz ed. wcz. ed. wcz.
850 - 935 ed. wcz. ed. wcz. religia j. angielski w.fiz
945 - 1030 j. angielski ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz.
1040 - 1125 ed.wcz. ed. wcz. ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz.
1140 - 1225   projekt ed. wcz.   religia
1240 - 1325     projekt

logopeda

   
1330 - 1415          

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa IV

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 j. polski matematyka - j. angielski matematyka
850 - 935 j. polski j. polski zaj. komp. j. polski j. angielski
945 - 1030 w. fiz w. fiz w. fiz matematyka przyroda
1040 - 1125 przyroda muzyka matematyka zaj. techn. w. fiz
1140 - 1225 plastyka j. angielski j. polski przyroda religia
1240 - 1325   religia j. polski    
1330 - 1415   zaj.z wych      

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa V

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 wdż w. fiz j. polski matematyka w.fiz.
850 - 935 historia muzyka j. angielski technika j.polski
945 - 1030 przyroda matematyka plastyka j. angielski matematyka
1040 - 1125 w.fiz j. angielski j. polski w. fiz informatyka
1140 - 1225 j. polski j. polski matematyka religia przyroda
1240 - 1325 zaj. z wych. projekt projekt historia  
1330 - 1415   projekt projekt przyroda  

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa VI

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 historia j. polski j. angielski j. polski j. angielski
850 - 935 informatyka w. fiz j. polski matematyka matematyka
945 - 1030 j. polski j. angielski matematyka w. fiz j. polski
1040 - 1125 matematyka matematyka historia zaj. z wych. j. polski
1140 - 1225 w.fiz przyroda plastyka muzyka w. fiz
1240 - 1325 religia projekt projekt przyroda przyroda
1330 - 1415   projekt projekt religia  

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa 1a

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 j. polski - wdżr historia historia
850 - 935 j. polski zaj. z wcyh. plastyka chemia geografia
945 - 1030 chemia matematyka religia informatyka w. fiz dz/chł
1040 - 1125 biologia fizyka w. fiz dz/chł geografia matematyka
1140 - 1225 matematyka j. polski j. niemiecki w. fiz dz/chł j. angielski
1240 - 1325 j. angielski muzyka j. polski j. angielski j. polski
1330 - 1415 w. fiz dz/chł     matematyka religia

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa 1b

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 geografia fizyka wdżr chemia j. polski
850 - 935 chemia geografia plastyka j. angielski biologia
945 - 1030 j. niemiecki j. polski religia j. polski w. fiz dz/chł
1040 - 1125 historia matematyka w. fiz dz/chł matematyka historia
1140 - 1225 j. polski informatyka matematyka w. fiz dz/chł matematyka
1240 - 1325 j. polski muzyka   j. polski j. angielski
1330 - 1415 w. fiz dz/chł j. angielski     religia

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa 2a

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 j. niemiecki wos - matematyka geografia
850 - 935 historia matematyka matematyka religia matematyka
945 - 1030 matematyka fizyka j. angielski biologia j. polski
1040 1125 informatyka w. fiz dz/chł j. polski chemia j. polski

1140 - 1225

biologia

religia

w. fiz dz/chł

zaj. z wych

zaj. tech.

1240 - 1325 w. fiz dz/chł j. angielski geografia muzyka w. fiz dz/chł
1330 - 1415 j. polski j. polski j. niemiecki j. angielski historia

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa 2b

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 matematyka j. angielski biologia matematyka biologia
850 - 935 j. niemiecki matematyka matematyka religia j. polski
945 - 1030 historia wos j. polski chemia historia
1040 - 1125 j. polski w. fiz dz/chł informatyka j. polski matematyka
1140 - 1225 geografia religia w. fiz dz/chł j. angielski zaj. techn.
1240 - 1325 w. fiz dz/chł fizyka j. niemiecki muzyka w. fiz dz/chł
1330 - 1415   geografia   j. polski j. angielski

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa 3a

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 - - zaj. z wych informatyka j. polski
850 - 935 matematyka j. angielski edb wos historia
945 - 1030 matematyka j. polski chemia zaj. art. j. angielski
1040 - 1125 j. polski geografia j. niemiecki matematyka matematyka
1140 - 1225 j. angielski fizyka religia j. polski biologia
1240 - 1325 historia matematyka w. fiz dz/chł w. fiz dz/chł religia
1330 - 1415   w. fiz dz/chł     w. fiz dz/chł

     Szkoła Podstawowa -  Klasa I    Klasa II    Klasa III                    
                                          
Klasa  IV  Klasa V    Klasa VI

Gimnazjum - Klasa 1a   Klasa 1b    Klasa 2a   Klasa 2b  

Klasa 3a   Klasa 3b 

Klasa 3b

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 845 - - - j. polski zaj. z wych
850 - 935 matematyka fizyka edb informatyka historia
945 - 1030 j. polski geografia matematyka zaj. art. matematyka
1040 - 1125 j. niemiecki matematyka chemia j. angielski j. angielski
1140 - 1225 wos historia religia matematyka j. polski
1240 - 1325 biologia j. polski w. fiz dz/chł w. fiz dz/chł religia
1330 - 1415 j. angielski w. fiz dz/chł     w. fiz dz/chł

aktualizowały uczennice klasy 3b gimnazjum:
Kamila Semenowicz, Anna Wolanin, Monika Pregel, Magdalena Wiktorczyk

 
 

Copyright © Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszance - 2006. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.